Toholammin Helluntaiseurakunta
Tilaisuudet
Lapset
Linkit
Nuoret
Yhdyshenkilöt
Etusivu

Tervetuloa vierailemaan seurakuntaamme näin virtuaalisesti!
Olet myös tervetullut ihan konkreettisesti matalaan majaamme!
Sisällä saatat kokea yllätyksen. Iloisia ihmisiä, lämmin tunnelma,
rakkaudellinen vastaanotto, hyvä olo!
Saatat läytää aarteen, josta Raamattu puhuu!

  Tilaisuudet
:

Tiistaisin:       Sana & rukous     klo 19.00 (joka toinen ti lähetyskokous)
Sunnuntaisin: Jumalanpalvelus  klo 11.00

Kaikki tilaisuudet on tarkoitettu kaikille! Olet siis tervetullut!


Jopa ihan sekulaari (maallinen) historiakin kertoo Rooman valtakunnassa, Galilean alueella eläneestä ja vaikuttaneesta, Jeesus Nasaretilaiseksi kutsutusta miehestä, joka ilmoitti olevansa odotettu Messias. Hänen väitteensä eivät jääneet vain puheiksi, vaan Hän teki ilmeisiä ihmeitä kävelemällä veden päällä, parantamalla sairaita, ajaen ulos riivaajia, herättäen jopa kuolleita, Jumalallisen alkuperänsä vakuudeksi. Vaikuttavinta Hänen toiminnassaan oli Hänen oma kuolleistanousemisensa, jonka Hän itse ennusti tapahtuvan kolmen vuorokauden kuluttua kuolemastaan! Kaiken lisäksi Hän lupasi lähettää osan itseään, Jumaluuden kolmannen persoonan  - Pyhän Hengen - maan päälle ja jatkaa toimintaansa!


Miljoonat  eri puolilla maailmaa vakuuttavat tänään kokeneensa tuon vaikutuksen ja kohdanneensa Mestarin. Emme pääse pakoon totuutta! Hän elää ilmestyäkseen jokaiselle, joka rehellisesti sitä pyytää ja lopulta ottaakseen meidät vastaan ruumiillisen kuolemamme jälkeen!
Voit kohdata Hänett, jos olet tehnyt sovinnon Hänen kanssaan. Se merkitsee syntisyytesi tunnustamista, anteeksi pyytämistä ja anteeksisaamisen kokemista. Sitä nimitetään myös uudestisyntymiseksi, uskoon tuloksi, tai Jeesuksen vastaan ottamiseksi. Sen seurauksena sinusta tulee Jumalan lapsi ja sinäkin saat Pyhän Hengen - Jumalan läsnäolon sisimpääsi. Voit sen jälkeen olla varma siitä mihin olet matkalla!

Jos haluat, voit ottaa meihin yhteyttä. Olemme halukkaita keskustelemaan kanssasi luottamuksellisesti.


Siunausta etsintääsi!
  


Toholammin Helluntaiseurakunta 25 vuotta


Toholammin Helluntaiseurakunta saavutti kunnioitettavan neljännesvuosisadan virstanpylvään 2.11.2009, jolloin tuli kuluneeksi tasan 25 vuotta siitä kunToholammin Helluntailähetys ry merkittiin yhdistysrekisteriin .

Toholammilla on evankeliumia julistettu kauan ennen helluntaiseurakunnan perustamista. Monet maineikkaat saarnamiehet ovat vierailleet paikkakunnalla ja jotkut jopa asuneet. Näistä Närhin perheen vaikutus -50 luvulla on ehkä mainittavinta. Eino kulki puhujamatkoilla polkupyörällä Ullavalla ja siellä syntyikin herätystä. Sen vaikutukset tuntuivat tietenkin naapuripitäjäänkin ja niin täälläkin alkoi hengellinen ilmapiiri lämmetä.    

Toinen maininnan arvoinen asia oli vuonna 1953 tapahtunut kastetilaisuus Kirkkojärven rannassa. Niilo Ylivainion kastesaarnaa tungeksi kuuntelemaan arviolta 2000 uteliasta.  

Alkuaikoina kokouksia pidettiin ihmisten kodeissa. Kun ihmisiä alkoi tulla uskoon, alkoivat kodit käydä ahtaiksi ja tarvittiin isommat tilat ja perustettiin rukoushuoneyhdistys, joka Suomen lain mukaan voisi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta. Tämä  kokous pidettiin 9.9.1984 Olavi Finnilän kodissa Purontakasessa. Yhdistyksen perustamisasiapaperit kirjoitettiin lähiseurakuntien neuvonantajien avustuksella 1.10.1984 ja lähetettiin patentti- ja rekisterihallitukselle. Vastauksena saatiin, että yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 2.11.1984.  

 

 


Etusivu
Tilaisuudet
Lapset
Linkit
Nuoret
Yhdyshenkilöt